Nieuwsbrief februari 2023

Medicijnveranderingen / aanpassing behandelplan

In de loop van het voorjaar zullen er enkele medicijnkeuzes veranderen. De belangrijkste verandering is dat Novacam vervangen gaat worden door Novem. Dit heeft als gevolg dat het behandelplan aangepast is, wilt u deze weer even digitaal ondertekenen?

De prijzen van zowel Novem, Novacam als Ketofen hebben we voor het tweede jaar op rij met 15% kunnen verlagen. De prijzen van de droogzetters en teatsealers zijn gelijk gebleven en vanaf februari zit op de omdozen van Kexxtone (8×5 stuks) en Bovikalc (6×4 stuks) standaard een staffelkorting van 15%.

Workshop klauwen

Op dinsdagmiddag 14 maart van 13.00 tot 15.45u is er een workshop over klauwgezondheid i.s.m. GD. Tijdens deze middag wordt het 7 puntenplan klauwgezondheid besproken, dit kan u helpen om klauwproblemen op uw bedrijf snel inzichtelijk te krijgen en te verhelpen. Aan de orde komen de rol van voeding, huisvesting en hygiëne in relatie tot klauwgezondheid, maar ook diverse zaken rondom het toepassen van voetbaden. Daarnaast bespreken we met elkaar een aantal praktijkcasussen uit groep. Ook wordt ingegaan op de uitslag van Klauwgezondheid Tankmelk en hoe dit kan bijdragen in de aanpak van klauwgezondheid op uw bedrijf. Vervolgens lopen we in de stal de belangrijkste onderdelen in de aanpak van klauwgezondheid langs, en scoren we een aantal dieren op locomotie, conditie en/of hakscore met aandacht voor de bedrijfsspecifieke situatie op het gastbedrijf. De locatie wordt nog bekend gemaakt. Opgave via info@dapzw.nl of WhatsApp.

Workshop melktechniek en -winning


Op speciaal verzoek wordt er een middag over melktechniek en -winning gehouden op 28 maart om 13.30u. Deze middag is bedoeld voor iedereen die meehelpt tijdens het melken, dus ook meehelpende partners, kinderen en andere medewerkers zijn van harte welkom! De belangrijkste aandachtspunten van het melkproces, melkmachine en uiergezondheid zullen worden behandeld. De locatie wordt nog bekend gemaakt. Opgave via info@dapzw.nl of WhatsApp.

 

Aan beide workshops zitten geen kosten verbonden.

Longspoelingen en vaccinatie

Afgelopen twee maanden hebben we veel vragen over luchtwegklachten bij zowel kalveren als volwassen koeien gehad. De ingezette therapie is niet altijd effectief, met blijvende schade en uitval tot gevolg. In veel gevallen kunnen problemen eenvoudig verminderd of voorkomen worden door vaccinatie. Door middel van longspoelingen bij zieke, onbehandelde dieren kan het best passende vaccinatieschema gekozen worden. Ook wordt er op basis van uitslagen soms het vaccinatieschema verandert. Het uitvoeren van longspoelingen is relatief eenvoudig en schaadt het kalf niet.

Klantportaal

Een groot deel van de veehouders heeft het gemak van het klantportaal al ontdekt, alle documenten die nodig zijn voor de Qlip controle staan hier overzichtelijk gebundeld. Mocht u nog geen gebruik maken van het portaal, laat dit dan even weten. Dan sturen we opnieuw een activatielink. Let op, deze link is slechts 24 uur bruikbaar. Mocht de link niet goed werken, probeer dan een andere internetbrowser. Internet Explorer is in sommige gevallen verouderd en daardoor niet bruikbaar.

 

Naar klantportaal

blank

Uw dieren

In de juiste handen

Ons team van gedreven dierenartsen en paraveterinairen staat altijd voor u klaar. Samen met u proberen wij uw veestapel zo gezond mogelijk te houden.